INFORMATION OM DINA PERSONUPPGIFTER

Vi på Sätra Bruks Herrgård anser att det är viktigt att du förstår att vi är angelägna om att hantera dina personuppgifter på ett säkert och tryggt sätt.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

GDPR (eller dataskyddsförodningen) infördes i hela EU den 25 maj 2018 och ersatte PuL (personuppgiftslagen). Generell information angående GDPR finner ni på www.datainspektionen.se.

Vilka uppgifter hanterar vi

Sätra Bruks Herrgård sparar bara de nödvändiga uppgifter du lämnar när du registrerar dig på vår hemsida eller tar kontakt med oss angående olika ärende som konferensförfrågan eller rumsbokning. Dessa uppgifter behandlar vi för att kunna fullgöra våra åtagande mot er.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska ske personligen på vårt kontor där du skall visa upp en giltig legitimation, vi måste vara säkra på att vi lämnar ut informationen till rätt person.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan på begäran radera dina uppgifter såvida det inte föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

Har du några frågor om vår behandling av personuppgifter är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss!

Sätra Bruks Herrgård

"Våra rum är alla unika och erbjuder olika upplevelser. Ljusa, fräscha och rymliga rum med sköna sängar."Personalen, Sätra Bruks Herrgård