Styrelsen består av en ordförande, fyra ledamöter samt två suppleanter.

Ordförande

Anne Marie Brodén annemarie.broden@allmannabarnhuset.se

Styrelseledamöter

Boel Andersson Gäre boel.andersson.gare@rjl.se

Lars Ericson lars.ericson@ramsoforvaltning.se 

Mona Boström mona@monabostrom.se

Ulrika Heie ulrika.heie@riksdagen.se

Suppleanter

Jonas Rosman jonas.rosman@lfskaraborg.se

Lars Svedberg lars.svedberg@esh.se

 

 

"Stort tack till Barnhuset för att vi fick vara här på Sätra! Det är alltid lika fantastiskt. "KIBB-projektet