Om Sätra Bruk

Gästverksamheten vid Sätra Bruks Herrgård är en av de fyra huvudverksamheter som drivs av Sätra Bruk AB. De tre andra är skogsbruk, jordbruk och drift av tre små vattenkraftverk.

Lugnet infinner sig ofta redan i allén som leder fram till Sätra Bruk. I över 200 år har herrgårdsbyggnaden stått här, omgiven av trolsk natur och Edsån virvlande intill.

Våra gäster brukar uppskatta stillheten och tystnaden som råder här, liksom de fyra stjärnor vi fått av Sveriges Hotell och Restaurangföretagare. Hit är du välkommen på en exklusiv weekend vare sig du vill ta en runda på golfbanan, gå på jakt, rida, fiska eller bara njuta av naturens lugn och ro.

Ägare av Sätra Bruk AB är sedan 1935 Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Det är en statlig stiftelse som grundades 1633, och som idag arbetar för att stärka barn i utsatta livssituationer. Verksamheten vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare.

Stiftelsen Allmänna Barnhuset utgår från Barnkonventionen och arbetar främst med:

  • Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos de professionella som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.

Vår vision

Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor.

Driver utvecklingsprojekt

Barnhuset tar också egna initiativ till olika utvecklingsprojekt. Det kan t.ex. handla om att samla och sprida kunskap inom ”nya” ämnesområden, stödja utvecklingsarbete av behandlingsmetoder, gruppverksamhet och socialt arbete som rör barn och ungdomar. Läs mer om våra utvecklingsprojekt.

Publicerar böcker och rapporter

Allmänna Barnhuset ger ut böcker och rapporter i frågor som rör socialt utsatta barn och unga. Böckerna/rapporterna är huvudsakligen kunskapssammanställningar inom ett särskilt område, eller redovisningar av forskningsprojekt. Vi ger ut ca fyra till sex böcker/rapporter per år. Läs/beställ här.

Stödjer forskning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar årligen ut ca 3,5 miljoner kronor till forskning som är fokuserad på barn- och ungdomsfrågor med social och psykosocial inriktning. Vi stöttar forskning som bedöms vara till nytta för samhället och/eller den sociala praktiken. Vi ordnar också konferenser och seminarier för att sprida kunskap från denna forskning. Läs mer om de forskningsprojekt som Barnhuset stödjer. 

Läs mer om Stiftelsen Allmänna Barnhuset: www.allmannabarnhuset.se

"Våra rum är alla unika och erbjuder olika upplevelser. Ljusa, fräscha och rymliga rum med sköna sängar."Personalen, Sätra Bruks Herrgård