Om Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset arbetar för att stödja socialt utsatta barn. Barnhuset grundades 1633 och var då ett hem för föräldralösa barn.

I dag arbetar vi för att stärka barn i utsatta livssituationer. Vår verksamhet vänder sig till praktiker, forskare och beslutsfattare. Vi utgår från Barnkonventionen och arbetar med:

  • Att utveckla och sprida kunskap från forskning och praktik.
  • Att öka kompetensen hos de professionella som möter barn.
  • Att påverka beslutsfattare och politiker.

Det gör vi genom att stödja forskning, driva metodutvecklingsprojekt, ordna konferenser och publicera böcker och rapporter.

Vår vision

Barnhusets vision är att barn som lever i utsatta livssituationer ges samma möjligheter som andra barn till goda uppväxtvillkor.

Stora Priset

Varje år delar vi ut Allmänna Barnhusets Stora pris till en person, förening eller organisation som gjort en stor insats som befrämjat barns och ungdomars sociala förhållanden i Sverige.

Utvecklingsprojekt

Barnhuset driver flera utvecklingsprojekt, ofta i samarbete med regionala och nationella aktörer. Utgångspunkt är forskning eller praktik som visar på angelägna förbättringsområden inom den sociala barnavården. Projektens syfte kan vara att utveckla ny kunskap eller nya metoder, men även att samla och sprida kunskap inom ”nya” områden eller grupper av barn som inte uppmärksammats.

Forskning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset delar årligen ut 3,8 miljoner kronor till socialt inriktad barn- och ungdomsforskning. Det handlar framför allt om forskning kring utsatta barn och ungdomar, till exempel barn i samhällsvård, barn i riskmiljöer eller barn med särskilda behov.

 

Läs mer om Stiftelsen Allmänna Barnhuset och vår verksamhet på www.allmannabarnhuset.se

"Våra rum är alla unika och erbjuder olika upplevelser. Ljusa, fräscha och rymliga rum med sköna sängar."Personalen, Sätra Bruks Herrgård